IUF logo; clicking here returns you to the home page.
IUL
Förenar livsmedels- och lantarbetare samt hotellanställda världen över


Indiens Nestléfack i landsomfattande protester

Upplagd på IULs hemsida den 30-Apr-2009

Skicka denna artikel till en vÅ n.Den 16 april drog IUL-anslutna Federation of All India Nestlé Employees protestaktioner på fyra Nestléfabriker över hela Indien, med krav på att företagsledningen genast börjar löneförhandla.

Sedan november i fjol har de fyra facken i federationen begärt att företagsledningen ska sluta fatta ensidiga beslut om årliga lönehöjningar och istället börja förhandla med facken som företräder 1 500 medlemmar. En liknande kamp fördes tidigare av Nestléfacken i Ryssland och Indonesien.


Arbetarna demonstrerar på Nestlé Bicholim (i delstaten Goa)

I pressmeddelandet den 15 april pekar Federation of All India Nestlé Employees på att Nestlé Indias snabbt stigande omsättning och vinst de sista tre åren visar att företaget lätt har råd med de lönehöjningar som de anställda kräver. Ändå vill företaget bara gå med på lönehöjningar långt under inflationsnivån. Samtidigt har lönerna för direktörer och högre chefer höjts med 16 %.

Protesterna har bevakats i medierna i tre delstater och i nationella tevekanaler.


Arbetarna demonstrerar på Nestlé Moga (i delstaten Punjab)

I januari fick Nestlé Indias direktörer en domstol att permanent förbjuda fackliga aktioner som äger rum närmare än 200 meter från företagets fyra fabriker i Indien. I praktiken innebär det att Nestlé Indias anställda berövats sin grundläggande mötesrätt (>läs bakgrunden här)>/i>.

Från 23 april roterar protesterna veckovis mellan de fyra fabrikerna i sex veckor och kulminerar med en stor demonstration utanför Nestlé Indias huvudkontor den 25 maj. Om företaget använder mötesförbudet för att stoppa demonstrationerna kommer federationen – med full uppbackning av IUL – att trappa upp kampanjen och försvara de fackliga rättigheterna.


Arbetarna demonstrerar på Nestlé Ponda (i delstaten Goa)