IUF logo; clicking here returns you to the home page.
IUL
Förenar livsmedels- och lantarbetare samt hotellanställda världen över


Nestlé India får igenom permanent förbud mot arbetstagarnas församlingsfrihet

Upplagd på IULs hemsida den 19-Mar-2009

Skicka denna artikel till en vÅ n.

photoLedningen för Nestlé India gick nyligen samtidigt till fyra domstolar i tre delstater för att få ett permanent förbudsföreläggande gällande alla fackliga möten, sammankomster och demonstrationer inom en radie på 200 meter utanför fabrikerna i Moga, Samalkha, Ponda Goa och Bicholim. Det rör sig här om det fyra Nestlé-fabrikerna i Indien som är fackligt organiserade med sammanlagt 1 350 medlemmar som representeras av IUL-förbundet Federation of All India Nestle Employees.

Efter liknande kamper i Ryssland och Indonesien, kräver nu Federation of All India Nestlé Employees rätten att förhandla om lönerna. Ledningen beslutar ensidigt om löneökningar varje år och under de senaste åren har beloppet inte alls motsvarat inflationsökningen, vilket har lett till sänkta reallöner. Särskilt har de dramatiska höjningarna av priset på livsmedel under de senaste två åren gjort att arbetstagarnas inkomst vid världens största livsmedelskoncern undergrävts. Trots att Nestlé India höjde priserna på sina produkter med 15% förra året struntade ledningen i fackets krav på att lönerna skulle höjas i takt med inflationen.

Samtidigt som Nestlé India förklarade att försäljningen hade stigit med 23,4% och nettovinsten med 29,1% under det senaste året vägrade ledningen förhandla med Federation of All India Nestlé Employees och tillkännagav ensidigt att den årliga löneökningen skulle uppgå till bara 6%.De fyra fackliga organisationerna svarade med att varsla om strejk som förberedelse för en gemensam aktionsdag för att än en gång kräva rätten till löneförhandlingar.

Nestlé India svarade med att gå till domstol för att få till stånd ett "permanent förbud" som skulle innebära att alla typer av fackliga aktiviteter eller arbetstagarförsamlingar förbjöds inom 200 meters radie kring de fyra fabrikerna. Även om företaget i sina argument till domstolen hänvisar till den planerade strejkdagen som huvudskäl (och hävdar att strejken är "olaglig" trots att varslet inlämnats enligt lagens förfaranden)är det i själva verket så att ledningen för Nestlé India vill stoppa alla "grindmöten" – regelbundna möten som hålls utanför fabriksgrindarna före och efter skiften är det vanligaste och viktigaste sättet för facket att hålla medlemmarna informerade om verksamheten. Det är just därför som företaget har försökt få igenom ett ständigt förbud.

Detta förbud innebär i praktiken att de anställda vid Nestlé India berövas sin grundläggande församlingsfrihet och att fackens möjlighet att fungera begränsas kraftigt.


Anställda samlas utanför Nestlé Mogas port

Inför denna utmaning har Federation of All India Nestlé Employees än en gång vädjat till Nestlé Indias nationella ledning att erkänna rätten till löneförhandlingar. Om företaget vägrar på nytt och förlitar sig på förbudet mot församlingsfrihet för att förtrycka arbetstagarna kommer federationen, med fullt stöd från IUL, att intensifiera kampanjen för att försvara de fackliga rättigheterna.