IUF logo; clicking here returns you to the home page.
IUL
Förenar livsmedels- och lantarbetare samt hotellanställda världen över


IUL:s globala konferens för fack inom köttindustrin presenterar strategier och prioriteringar för organisering

Upplagd på IULs hemsida den 27-Aug-2008

Skicka denna artikel till en vÅ n.

photoIUL:s andra globala köttkonferens ägde rum i Eastbourne i Storbritannien 23-24 juni 2008 och var uppföljaren till den första konferensen som hölls 2002 i Toronto, Kanada. 60 deltagare från 22 fackliga organisationer i 17 länder från hela världen medverkade i konferensen. Värd för mötet – och till stora delar också dess finansiär – var IUL:s brittiska medlemsförbund Unite. Konferensen öppnades av Chris Kaufman, förbundssekreterare för jordbruk i T&G-delen av Unite.

Snabb expansion och maktkoncentration

Med en växande världsbefolkning och stigande snittlöner i tillväxtländerna ökar den globala efterfrågan, produktionen och internationella handeln i kött- och köttprodukter stadigt, särskilt vad gäller fjäderfä och fläsk. Maktkoncentrationen i den globala köttindustrin har ökat på senare år där ledande köttproducenter som JBS-Swift, Smithfield Foods och Cargill vuxit sig starka och utvecklat en global närvaro i verksamhet och försäljning. Genom förvärv, fusioner och joint venture-projekt förvandlas företag som tidigare var nationella eller regionala ledare till globala storspelare. Köttindustrins kvarvarande nationella och regionala ledare kommer antagligen att köpas upp på medellång sikt av proteinindustrins globala ledare eller samarbeta med varandra för att behålla sin konkurrenskraft.

Konferensen kartlägger branschledande målföretag

På tvådagarskonferensen informerades deltagarna om hur brittiska företaget Moy Park köptes upp av brasilianska Marfrig, världens fjärde största köttproducent. Bara ett par dagar efter konferensen bekräftades deltagarnas misstankar om en stundande starkare koppling mellan Smithfield Foods och Campofrío Alimentación, när Smithfield ökade sin ägarandel i Campofrío från 24 % till 36 % och slår samman sin europeiska joint venture Groupe Smithfield med Campofríos verksamhet. Sektorns tilltagande maktkoncentration leder till omstruktureringar men skapar även tillfällen för internationellt fackligt arbete och gemensamma strategier inom samma företag. Konferensen fastställde ett antal ledande köttföretag som måltavlor för fackliga samarbeten, till exempel JBS-Swift, Tyson, Cargill, Vion, Groupe Doux, Danish Crown, Sadia, Perdigão, Marfrig och CP Foods. Det fackliga samarbetet har nått längst inom Smithfield Foods, medan en del fack med medlemmar i samma globala företag träffades för första gången i Eastbourne.

Prioriterade frågor i köttsektorn

Konferensdeltagarna påpekade att jobben i slakterisektorn är extremt farliga och komplicerade till sin karaktär, eftersom sektorn systematiskt förlitar sig på sårbar arbetskraft (migranter, flyktingar, anställda i bemanningsföretag etc) och den allt högre produktionstakten leder till massutbrott av muskel- och skelettsjukdomar, till exempel belastningsskador. Vissa köttarbetsgivare är dessutom starkt fientliga till fackföreningar. Den här problematiken visar att köttindustrin är en av de sektorer där facket behövs allra mest.

Fackföreträdare nämnde organisering på nationell nivå som det viktigaste steget på vägen till att representera och försvara köttindustrins anställda. Dessutom nämndes utarbetandet av internationella fackliga allianser och solidaritetsband inom samma företag och längs värdekedjan. Konferensdeltagarna analyserade aktuella organiseringsstrategier, till exempel Unites och UFCW:s sektorsövergripande metoder i köttindustrin i Storbritannien respektive USA, samt gick igenom utmaningarna rörande organisering och arbetstagarrättigheter i Brasilien och Thailand.

Konferensen ställde sig enhälligt bakom Carta de Atibaia (på engelska), som lanserats av IUL:s brasilianska medlemsförbund och är särskilt viktigt för fjäderfäfacket CONTAC. Fackföreningarna uttalade också sitt stöd för IUL:s tyska medlemsförbund NGG vars medlemmar på Südfleisch – en division inom Vion – inledde en strejk under konferensen efter att kollektivavtalsförhandlingarna brutit samman. Klicka här för mer information (på engelska).

IUL:s uppdrag

Fackföreträdarna gav IUL:s sekretariat i uppdrag att utarbeta ett förslag till åtgärdsprogram för sektorn, inklusive företagsspecifika planer som kan genomföras via en medlemsförbundsdriven process där grupper av fackföreningar med medlemmar i samma företag skulle ledas av en syskonorganisation (eller syskonorganisationer) med närvaro i det land där företaget har sitt huvudkontor och/eller med stor medlemskår. IUL:s sekretariat fick även i uppdrag att undersöka olika sätt för att uppmuntra en effektiv och enkel elektronisk kommunikation mellan medlemsförbund.