IUF logo; clicking here returns you to the home page.
IUL
Förenar livsmedels- och lantarbetare samt hotellanställda världen över


Livsmedelsarbetare i Pakistan ifrågasätter massflexibilisering i samband med försäljning av Unilever-dotterföretag

Upplagd på IULs hemsida den 24-Jun-2008

Skicka denna artikel till en vÅ n.

photoÅr 2004 sålde Unilever Pakistan sin varumärkesfabrik Dalda, som tillverkar matoljor och fetter i Karachi till en grupp av f d företagsledare. Dessa grundade ett företag som heter Dalda Foods (Pvt.) Limited. Medan konkurrensen ständigt växer i matoljesektorn har Daldas ledning varit i färd med att aktivt tillämpa det man lärde sig vid Unilever: köp upp konkurrenterna och minska antalet fast anställda och det potentiella fackliga inflytandet till ett absolut minimum. Tidigare i år köpte Dalda aktiemajoriteten i det rivaliserande företaget Wazir Ali. De anställda ifrågasätter nu det faktum att bemanningsfirmornas personal förvägras rättigheter. De för kampen genom en nygrundad facklig organisation.

Daldas anställda uppmuntrades av det faktum att massflexibiliseringen med framgång ifrågasatts vid Coca-Cola Pakistan och kontaktade Coca-Cola-förbundet och IUL. Mer än 430 arbetstagare har gått med i Dalda Food Employees Union, som den 13 maj ansökte hos myndigheterna om att bli registrerat officiellt. Då de var rädda för en häftig motreaktion från företagets sida – som Unilevers tuffa repressalier mot inhyrd personal vid företagets Rahim Yar Khan-fabrik - ansökte förbundet om ett uppskovsbeslut, vilket också beviljades, och som förbjuder företaget att säga upp arbetstagare eller stänga fabriken. Ledningen bröt dock mot detta beslut och sade upp 266 arbetstagare den 24 maj.

Den 2 juni fick förbundet sin officiella registrering från arbetsdepartementet och med stöd från IUL-förbundet National Federation of Food, Beverage and Tobacco Workers ansökte man om att få rätt att delta i och genomföra kollektivförhandlingar. Ledningen ifrågasatte detta förfarande inför domstol och hävdade att den inhyrda personalen inte är anställda av Dalda Food utan av…bemanningsföretaget. Domstolen avbröt då överläggningarna om förhandlingsstatus och fastställde den 23 juni som nytt datum för domstolsförhandlingar.

De anställda har slagit läger utanför företaget med stöd från federationen. Man får dagliga besök av fackliga representanter och företrädare för politiska organisationer och organisationer i det civila samhället och detta har gjort lägret till en levande symbol för kampen mot Pakistans brutala system med outsourcing och flexibel inhyrd personal.

Ni kan stödja förbundets kamp för fackliga rättigheter för alla arbetstagare genom att skicka ett solidaritetsbudskap till arbetstagarna genom IULs kontor i Pakistan och National Federation of Food, Beverage and Tobacco Workers. Texten nedan kan användas som modell. Var vänlig skicka kopior av eventuella budskap till IULs sekretariat. Vi tackar i förväg för er solidaritet och ert stöd.

Modell för budskap till Dalda Food Employees Unions

Dear Sisters and Brothers

I have learned of your struggle from the IUF. I fully support your struggle for union rights and recognition at Dalda Foods. I am outraged to learn that management has sought to prevent your union from obtaining collective bargaining status by contending that employees hired through a labour agency should be denied trade union rights because they are not technically employed by Dalda Foods. You work for Dalda Foods, and Dalda management has fired 266 workers simply because they joined the union. Trade union rights are universal human rights, and by denying those rights Dalda management is violating international Conventions which the government of Pakistan is obliged to defend and uphold. Your have my full support - may your struggle end in a victory which will be a victory for workers everywhere!

Yours sincerely